Deze week wat aanbevelingen bij stress en zorgen voor het voorkeursprofiel ESFJ: voorkeuren voor Extraversie, Sensing, Feeling en Judging.

Op hun best zijn “Verzorgers” warm, sympathiserend, behulpzaam, coöperatief, harmonieus, tactvol, praktisch, aards, georganiseerd, grondig, enthousiast en energiek. Aangezien zij tradities en zekerheden waarderen, leiden zij stabiele levens die rijk zijn aan contacten met vrienden en familie. Zij worden door anderen vooral gewaardeerd als trouwe vrienden.

Bij zorgen slaat de 4e functie (analyseren) door. Je hebt dan behoefte aan informatie om logica (T) te vinden met als gevolg het risico van overanalyse. Je komt dan om in informatie die je wilt uitpluizen. De 8e functie (systematiseren) vormt dan de remedie voor stabiliteit: advies is dan om informatie logisch te groeperen naar oorzaak en gevolg, zodat er weer overzicht ontstaat. Via de 3e functie ‘brainstormen’ kijk je vervolgens wat (wel) mogelijk is. Daarna bepaal je SAMEN(in harmonie, 1e functie) over wat je gaat doen!

Bovenstaande afbeelding impliceert niet alleen het ontnemen van zorgen door de 8e, 3e en vervolgens de 1e mentale functie te volgen; je kunt het model ook gebruiken door jezelf, je kind, werknemer of partner te laten excelleren. Dat kan door toepassing van de volgorde 1 – 3 – 8. De dimensies 8 – 3 – 1 en 1 – 3 – 8 kunnen we zowel cognitief (zie hiervoor) als fysiek toepassen. Dit laatste gebeurt door het masseren van triggerpoints.

En wat kan voor ESFJ een goede aanpak zijn bij negatieve stress?