Deze week wat aanbevelingen voor het voorkeursprofiel ENFP: voorkeuren voor Extraversie, iNtuiting, Feeling en Perceiving.

Mensen met ENFP-voorkeuren zijn charmante, ingenieuze, inspirerende, risico nemende, sensitieve, op mensen gerichte individuen met een brede waaier aan capaciteiten. Zij hebben veel te geven als zij gecenterd blijven, dingen afmaken in hun werk en in hun relaties, en een heel klein beetje leren autoriteit te accepteren.

Bij zorgen kan de 4e functie (herinneren) doorslaan met als gevolg het risico van inertie. Je kunt dan bang zijn om (steeds) dezelfde fouten te maken en komt daardoor niet tot actie. De 8e functie (ervaren) vormt dan de remedie voor stabiliteit: advies is dan om toch gewoon te doen, onbevangen te raken en en dan te ervaren wat er gebeurt, want fouten maken hoort erbij. Via de 3e functie (systematiseren) probeer je vervolgens georganiseerd te werk te gaan. Al brainstormend (1e functie) kom je uiteindelijk tot (een) oplossing(en).

Bovenstaande afbeelding impliceert niet alleen het ontnemen van zorgen door de 8e, 3e en vervolgens de 1e mentale functie te volgen; je kunt het model ook gebruiken door jezelf, je kind, werknemer of partner te laten excelleren. Dat kan door toepassing van de volgorde 1 – 3 – 8. De dimensies 8 – 3 – 1 en 1 – 3 – 8 kunnen we zowel cognitief (zie hiervoor) als fysiek toepassen. Dit laatste gebeurt door het masseren van triggerpoints.

En wat kan voor ENFP een goede aanpak zijn bij negatieve stress?