Tot eind 2016 was ik altijd in de veronderstelling dat we hersenen hebben om te kunnen denken. Dit ligt toch wat genuanceerder! Neurowetenschapper Daniel Wolpert verklaart in onderstaande video dat er maar één reden is waarom wij hersenen hebben en dat is om beweging te beheersen. In de eerste 2 minuten van zijn betoog legt hij verder uit dat in de wisselwerking tussen bewegen en cognitie de invloed van bewegen op onze hersenen dominant is. Dit is ook gelijk de reden waarom ik bij het onthullen van jouw talenten start met de motoriek en daarna pas de link leg met het cognitieve (emotioneel-mentaal) gedeelte.

Andere argumenten waarom ik met de motoriek begin en niet met een cognitieve vragenlijst of assessment:

  • de kans op (sociaal) wenselijke antwoorden;
  • recente voorvallen die het invullen onbewust beïnvloeden
  • lastige formuleringen die op meerdere manieren opgevat kunnen worden
  • kleuring door de ontwikkelingsfase waarin de persoon zich bevindt
  • het niet achterhalen van de (situationele) dynamiek die achter elk profiel zit
  • het ontbreken van een onderscheid tussen handelingsvoorkeuren en drijfveren

Lees mijn referenties, zodat je al min of meer ervaart hoe ik te werk ga!