Disclaimer

 

  1. MICA B.V. h/o Maurice Dynamics is onder andere gebaseerd op de ActionTypes benadering. Maurice Dynamics geeft inzicht in het dynamisch persoonlijkheidsprofiel in motorische, mentale, emotionele en motivationele zin. Achter elk profiel komt de zgn. persona te voorschijn die het onderlinge verschil tussen mensen maakt met hetzelfde profiel door interactie tussen aanleg/ talent, temperament, karakter met opvoeding, sociale context, omgeving, school, training en opleiding. Het principe van Nature en Nurture.
  2. Maurice Dynamics laat u eveneens kennis maken met uw natuurlijk profiel. Let wel, dit is slechts een middel om naar de werkelijkheid te kijken! Je bent dan ook niet je profiel. De competenties (een verzameling van vaardigheden) die ieder individu in zijn of haar maatschappelijk leven dagelijks inzet zijn gelijk aan een evenwichtige mix van expertise (kennis, inzicht, ervaring) x gedragsrepertoire (gedrag, aandacht, emotie, temperament, intelligentie en persoonlijkheid).
  3. Maurice Dynamics verschaft inzicht in de wijze hoe de persoon de werkelijkheid beleeft. Met die kennis is het als begeleider/leidinggevende eenvoudiger om aan te sluiten bij die werkelijkheid en zo maatwerk te leveren, economisch te handelen, energie zuinig te zijn en diversiteit te waarderen in het dagelijkse leven, werkvloer of training/wedstrijd.
  4. Maurice Dynamics is niet bedoeld om mensen in een hokje te plaatsen. Voorkennis geeft een voorsprong en is juist gewenst over de voorkeuren (mentaal, motorisch en visueel) die de 16 profielen en 12 combinaties van motivatie uniek maken, om vervolgens dit als startpunt te nemen voor persoonlijke groei, groepsdynamica en ondernemingspotentieel.
  5. De beschrijvingen in de rapportages zijn indicatief, respectvol en niet absoluut.
  6. Assessmentsuitkomsten en de uitkomsten van de motorische – en visuele gedragsobservatie lopen over het algemeen niet altijd één op één.
  7. De juiste toepassing, begeleidingen en uitvoering van de Maurice Dynamics inzichten valt geheel onder de verantwoordelijkheid van Maurice Dynamics. Deze inzichten dienen uitsluitend ter indicatie. Maurice Dynamics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele persoonlijke, materiële of immateriële schade