Deze week aanbevelingen bij stress en zorgen voor het voorkeursprofiel INTP: voorkeuren voor Introversie, iNtuiting, Thinking en Perceiving ofwel bedachtzaam, vernieuwend, logisch/analytisch en procesgericht.

Mensen met handelingsvoorkeuren voor INTP zijn analytisch, snel van begrip, origineel, vernieuwend, accuraat, enthousiast, goedgeluimd, dwars, onconventioneel en logisch denkend. Het zijn pioniers van nieuw gedachtegoed in de samenleving. Focussen en in de zone komen, gaat bij hen vanzelf.

Bij zorgen slaat de 4e functie (harmonie zoeken) door. Je hebt dan behoefte aan een affectieve omgeving (F). Je kunt dan vervallen in medelijden met en twijfel over jezelf. De 8e functie (op waarde schatten) vormt dan de remedie voor stabiliteit: zorg ervoor dat je mensen in je naaste omgeving hebt die je op je gemak kunnen stellen, zodat je in elke situatie die zich voordoet jezelf kunt zijn. Via de 3e functie ‘herinneren’ kijk je vervolgens hoe de situatie in het verleden was en leg je op analytische- en logische wijze (1e functie) een brug naar jouw toekomst.

Bovenstaande afbeelding impliceert niet alleen het ontnemen van zorgen door de 8e, 3e en vervolgens de 1e mentale functie te volgen; je kunt het model ook gebruiken door jezelf, je kind, werknemer of partner te laten excelleren. Dat kan door toepassing van de volgorde 1 – 3 – 8. De dimensies 8 – 3 – 1 en 1 – 3 – 8 kunnen we zowel cognitief (zie hiervoor) als fysiek toepassen. Dit laatste gebeurt door het masseren van triggerpoints.

Een andere mogelijk aanpak kan zijn: